Etanol.nu
http://etanol.nu/forum/

Dieseln och dess avgaser
http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?f=41&t=4790
Sida 3 av 4

Författare:  aryan [ mån 11-12-05 19:14 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Om man ser här http://miljobarometern.stockholm.se/main.asp?mo=2 här det är med Stockholmsluften kan man läsa under Kväveoxid antal dygn över Normvärdet:
http://miljobarometern.stockholm.se/key ... &dm=1&nt=5
Citat:
Kvävedioxid bildas vid förbränning, t.ex. i avgaser från energianläggningar och vägfordon. Viktigaste källan är vägtrafik varför indikatorn visar halterna av kvävedioxid i trafikmiljö. Lagstadgad miljökvalitetsnorm innebär att gränsvärdet 60 mikrogram/m3 får överskridas max 7 dygn per år.

Citat:
Trend: ingen förändring sedan 2000
Senaste värdet: 67 dygn (2010)
Utgångsvärde: 98 dygn (2000)
Miljökvalitetsnorm: 7 dygn (2005)
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB


Det är nästan 10 ggr fler än lagen tillåter!

Citat:
Kommentar
Miljökvalitetsnormen innebär att gränsvärdet 60 mikro-gram/m3 får överskridas max 7 dygn per år. År 2009 överskreds normvärdet vid mätstationerna på Hornsgatan, och Norrlandsgatan. Data för hela året saknas för Sveavägen, men normen överskreds under perioden som mätningarna var i drift. NO2 halterna har under en lång period uppvisat en nedåtgående trend tack vare renare fordon. Minskningen har under senare år avstannat, troligen beroende på ökad andel dieselfordon i staden som leder till större utsläpp. För att klara normen på samtliga mätstationer krävs åtgärder som minskar trafiken i staden.


Dags för dieselbilsförbud i innerstan?


Jämför med partiklar PM10 http://miljobarometern.stockholm.se/key ... &dm=2&nt=4
Citat:
Nyckeltalet visar antalet dygn då halten av partiklar (PM10) har överstigit normvärdet 50 µg/m3, vid mätpunkter i gatunivå. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får halten inte överskridas mer än 35 dygn per år.


Citat:
Trend: förbättring sedan 2000
Senaste värdet: 46 dygn (2010)
Utgångsvärde: 97 dygn (2000)
Miljökvalitetsnorm: 35 dygn
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB


Citat:
Kommentar
Data från 2010 visar att normvärdet överskrids på Hornsgatan, men klarades på Sveavägen och Norrlands-gatan precis som för 2009. En del av orsaken till de lägre halterna under 2009 och 2010 var snörika vintrar vilket gav fuktiga vägbanor vilket hindrade partiklarna från att komma upp i luften. För att gränsvärdet ska klaras för samtliga stationer krävs troligen åtgärder mot dubb-däcksanvändningen i hela staden


Partikelmängden verkar inte en lika stor problem som dessutom avtar.

Författare:  matsuda [ mån 11-12-05 23:25 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Och då har vi inte talat om nanopartiklarna...

Författare:  aryan [ tis 11-12-06 01:16 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Ja dessa mäts nog ännu inte tillräckligt noga, och idag mäts det bara pm10 och pm 2,5 partiklar:

http://www.miljomal.se/2-Frisk-luft/Del ... klar-2010/
Citat:
Når vi delmålet?

Den samlade bedömningen är att delmålet för partiklar inte kommer att kunna uppnås.

PM10 = partiklar under 10 mikrometer.
PM2,5 = partiklar under 2,5 mikrometer

PM2,5 mäts i sammanlagt vikt, inte i antal och omfattar även PM0,1 partiklar under 1 mikrometer. eller 100 nm
och nanopartiklar med en diameters som är mindre än 50 nm = PM0,05? Just dessa små nanopartiklar lär öka med nyare "rena" dieselbilar http://www.rsc.org/chemistryworld/News/ ... 030802.asp

Om NOx skriver naturvårdsverket:
http://www.miljomal.se/2-Frisk-luft/Del ... oxid-2010/
Citat:
Når vi delmålet?

Delmålet är mycket svårt att nå. Det är framför allt gator med hög trafikbelastning och större trafikleder som uppvisar höga halter. En majoritet av de kommuner som utförde helårsmätningar av kvävedioxid i gatumiljö överskred delmålet. Vissa kommuner överskred delmålet även i så kallad urban bakgrundsmiljö, det vill säga på ett visst avstånd från direkta utsläppskällor.

Författare:  PRIUS [ ons 11-12-07 11:09 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

60 % av kväveoxiderna på Hornsgatan kommer från dieselbilar som bara är 30 % av fordonen på den gatan.
Men nu har en bensinbil helt utan partikelutsläpp visat sig bättre på många områden än både BMW och Audi i dieselbilarnas högborg.
http://www.dn.se/motor/tester/lyxliraren-imponerar

Författare:  aryan [ ons 11-12-07 14:00 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Roligt att se något annat än s.k. miljödieslar uppmärksammas i dagens dumheter, men även detta är ju fortfarande en fossilbil. Samma bil finns väl även som Toyota Auris hybrid fast billigare med mindre lyx utrudtning?

I flexifuel och pluginversion hade det varit ett riktigt genombrott!

Författare:  nyfiken [ fre 12-02-10 08:51 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Kritik mot att allt fler väljer diesel
Publicerat: kl 06:58 , SR P1 Ekot
Enligt organisationen Gröna bilister är diesel betydligt sämre för miljön än vad många tror och just under vintern är dieselbilarna än mer skadliga för miljön.
Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.as ... el=4957421
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Undrar vad den kvinnliga försäljaren representerar för produkter så man kan undvika dom.

Författare:  torbjorn [ fre 12-02-10 12:50 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Synd att inte Goldmann nämnde något om kväveoxid- och partikelutsläpp från dieslar (eller kan det ha blivit bortklippt ur intervjun)?

Författare:  torbjorn [ mån 12-02-20 16:08 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Mer om kväveoxidutsläpp i Stockholm:
http://www.dn.se/sthlm/dieselfordon-for ... -stockholm

Författare:  Kikon [ tis 12-02-21 14:35 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

torbjorn skrev:
Mer om kväveoxidutsläpp i Stockholm:
http://www.dn.se/sthlm/dieselfordon-for ... -stockholm


Jag såg den artikeln igår. Jag gillar (ironi) Ulla Hamiltons (M) inställning till problemet:

– Vi arbetar för att luften ska bli bättre. Men man ska vara medveten om att de normer vi har i Sverige är stränga och att luften inte är så himla dålig som man ibland kan få för sig av debatten, säger hon.

Hon kan väl kanske inte räkna med så många röster i nästa val från tex dom med barn som drabbats av astma eller allergier pga försämrad luft...

Författare:  aryan [ tis 12-02-21 21:33 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Hon bagatelliserar problemet och får det att låta som om vi skulle ha överdrivna och strängare normer jämfört med andra länder vilket inte alls är fallet, tvärtom så överskrids EU-normerna för NOx i många städer i Sverige.

Författare:  gt-i [ ons 12-02-22 08:32 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Annars var det en ganska kreativ lösning på problemet, höj gränserna! Kan ju lösa i princip alla problem :lol:

Författare:  aryan [ ons 12-02-22 09:13 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Det löser ju flera problem, om fler dör innan de når pensionsåldern så blir försämringar av pensionssystem och äldrevården inte längre lika uppenbara.

Ja man häpnar.

/Aryan

Författare:  karlmb [ ons 12-02-22 23:07 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Grunden las väl när man utsåg den där ingenjören på transportstyrelsen...
Han som fick hela avdelningen att drömma om alternativa dieselbränslen...Hådell....
Länge sedan man hörde något om honom....
Lite grann som Marian Radetski....

Författare:  nyfiken [ tis 12-03-20 08:37 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Någon har vaknat på Svenska Dagbladet:

Dieseldriven bil rena miljöboven
Försäljningen av dieseldrivna personbilar ökar dramatiskt – bara i Stockholms län har andelen tredubblats på tio år. Nu ges de miljöklassade bilarna skulden för att förvärra storstädernas dåliga luft och EU hotar Sverige med miljonböter.
20 mars 2012 kl 07:02, Svenska Dagbladet.
Läs mer: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/diese ... 936541.svd

Författare:  aryan [ tis 12-03-20 09:45 ]
Inläggsrubrik:  Re: Dieseln och dess avgaser

Bra med EU böterna för stadsluft får vi alla betala ännu en gång priset för diesel rabatten. Dålig (stads)luft och samhällskostnader pga ökade sjukvårdskostnader, algblomning pga övergödning i Östersjön, transporternas oljeberoende och CO2 utsläpp, minskade skatteintäkter och nu även EU-böter.

Om bara regeringen vaknade och tillämpade Polluter Pays Principle (PPP), dvs principen om att förorenaren betalar, i stället för (FFF) förorenaren får financiella fördelar så skulle etanolbilar och stadsbor få vädra morgonluft igen.

Sida 3 av 4 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/