Stadgar och mötesprotokoll:

Alla aktuella beslut (samlade i ett dokument för bättre överblick).
Föreningens stadgar, antagna 2005-07-02.
2 juli 2005, konstituerande möte. Mötet hölls på internet.
20 augusti 2005, föreningsmöte i Norrköping.
17 november 2005, styrelsemöte.
Verksamhetsberättelse 2005.
11 mars 2006, årsmöte.
Verksamhetsberättelse 2006.
9 mars 2007, årsmöte.
Verksamhetsberättelse 2007.
15 mars 2008, årsmöte.
Verksamhetsberättelse 2008.
29 mars 2009, årsmöte.
15 mars 2016, årsmöte.

Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional