LÄNKAR

Andra hemsidor om E85:

Etanolbil.eu
På denna sidan hittar du en sammanställning av bilar som konverterats eller körts på etanol okonverterade.

Etanolbil.com
En sida liknande Etanol.nu med ett forum, bränsleprislista och div. info om etanol och etanolbilar.

Etanolsidan
En privat sida om etanolkonvertering, Fredrik Edgren har lång erfarenhet av etanolkonverteringar (bl.a. från Drivhjulet i Karlstad och Miljöfabriken i Tidafors utanför Karlstad).

Peter Hallgrens etanolhemsida
Peter är en av dem med mest och längst erfarenhet om etanolkonvertering av alla slags motorer. På Peters hemsida hittar du dekalförsäljning, frågor/svar, etanolmackarna sorterade efter län samt en kalkylator för ekonomisk jämförelse mellan bensin och E85.

Etanolblog av brasiliansk amerikan. Handlar om Brasiliens etanolindustri och Brasiliens 30-åriga erfarenhet av en etanolbilsflotta.

Etanolmackar i USA

Produktion av etanol i Sverige

Sekab
Står för merparten av importen till sverige. Har en testfabrik som tillverkar etanol av skogsavfall. Byggnation av större fabrik för cellulosautvinning planeras att påbörjas inom två år.

Agroetanol
Sveriges största fabrik för etanolproduktion, tillverkar etanol av spannmål. Agroetanol är en kooperation vars främsta ägare är Sveriges bönder.

Andra hemsidor för miljövänligare trafik

Miljöfordon syd
Förening vars huvudsyfte är en ökad introduktion av miljöfordon, fler tankställen med alterativa bränslen, samt mer miljöanpassad fordonsanvändning. Föreningen har anknytning till Växjö och BSR.

Gröna bilister
Förening som arbetar för miljöanpassad utveckling av vägtrafiken, grundades 1994 med stöd av Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, och World Wildlife Fund, WWF.

Milöfordon.com
Skriver om vilka miljöbilar som finns på svenska marknaden och vilka förmåner som finns kommun för kommun. Här finns även ett anonstorg för begangnade mljöfordon.

Bensinstationer:

OKQ8
Har flest (runt 120) etanolmackar. På hemsidan finns en sökfunktion där du kan kryssa i E85 och få upp alla etanolmackar. Kontaktinformation och öppettider finns och nu även en kartfunktion som fungerar bra om man har bredband. Utökar E85-pumparna i snabb takt.

Statoil
Har runt 75 etanolstationer, på hemsidan finns en lista över dem samt en kartsökningsfunktion. Du hittar även kontaktinformation och öppettider för varje station. Utökar E85-pumparna i snabb takt.

St1 (Station 1)
Nykomlingl, har för närvarande drygt 30 mackar varav de flesta tillhandahåller E85. De är dessutom tillsammans med Q-star klart billigast med ca 50 öre under OKQ8 och statoil. Utökar E85-pumparna i någorlunda snabb takt.

Q-star
Har runt 40 etanolstationer, och bra pris på E85. Dock ingen bra sökfunktion på hemsidan. Inga nyöppningar på länge

Preem
Har runt 30 etanolstationer..

Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional