DETTA BÖR DU VETA INNAN DU BYGGER OM DIN BIL

Det är enkelt att ångra sig

Ännnu har inga etanolrelaterade skador kommit till etanol.nu:s kännedom trots att många tusen bensinbilar i dag körs på ren E85. Om du konverterar din bil och sedan åter vill köra på bensin kan du återställa bilen. Hur krångligt det är att konvertera/återställa beror på vilken konverteringsmetod du väljer. De två enklaste och vanligaste (BTR och Flextec) återställs genom att skruva ut en skruv respektive trycka på en knapp.

Det är INTE olagligt att konvertera till etanoldrift

Det finns inga lagar som reglerar vad man får tanka eller hur man som brukare får bygga om sin bil. Den lagparagraf som berör detta närmast (från Lag 2001:1080) anger bara att utsläppen inte får försämras:

6 § Den som äger ett motorfordon är skyldig att underhålla och sköta fordonet på ett sådant sätt att de för fordonet gällande gränsvärdena för utsläpp inte överskrids under brukandet av fordonet.

Gör du en korrekt konvertering eller blandtankar inom bilens korrigeringsmarginaler är du alltså på den säkra sidan. Om din bil blir miljöfarligare än med bensin kan du fällas för miljöbrott, kontrollera att lambda = 1.00 även under belastning så är risken minimal.

I miljöbalken står det att vi ska välja det minst miljöskadliga alternativet så egentligen är det att tanka bensin som är olagligt!

Startproblem vid temperaturer under 10 grader

Etanol förångas inte lika lätt som bensin vilket leder till att det blir svårt att starta en kall motor. I äldre bilar och vid temperaturer under 0 grader kan det hända att det inte går utan starthjälp. Det bästa sättet som ändå rekommenderas av både miljö- och ekonomiska skäl är att använda motorvärmare vid låga temperaturer. Har man inte möjlighet att använda motorvärmare kan man tillfälligtvis använda startgas. Vi rekommenderar dock att man bygger in någon mer långsiktig kallstartslösning.

Risker för motorn/bränslesystemet

I de bilar vi hittills fått kännedom om har inte funnits något fel som uppstått pga. ombyggnationen. När man öppnat och tittat på topplock, ventiler och bränslefilter har man inte funnit några spår efter etanolen mer än att det varit mindre sot. Detta trots att många medlemmar i forumet har kört tusentals mil under många år.

Några tillfälliga problem kan dock uppstå:

Bränslepumpar (främst i japanska insprutarbilar) tål inte alltid det högre trycket (sätt dit extra pump från annan bil, finns billiga på skroten).

Hartser (avlagringar från tidigare tankad bensin) i bränslesystemet kan lösas upp av etanolen och kan sätta igen bränslefiltret. Detta löser man genom att byta filtret efter någon tank på E85 (symptom: bilen blir orkeslös på fullgas). Efter detta håller etanolen systemet rent så inga spridarrengöringar behövs.

Om man måste använda startgas får man inte överdosera. Det räcker med en sekunds sprutning för att motorn ska starta, sen går den på etanolen. Vid överdosering kan man få en baktändning vilket kan göra att insugningsrör av plast exploderar (spricker).


Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional