ETANOLKONVERTERING AV BIL MED INSPRUTARE!

Läs här om hur en insprutare fungerar

Konverteringen kan ske på i huvudsak fyra olika sätt (inköp od. se länksamling):

1. Chiptrimmning, kostar runt 10.000 om man låter en trimmningsfirma göra det. Kan även behövas större spridare beroende på bilmodell. Svårt att återställa.

2. Signalmodifiering med t.ex. Flextek, kostnad runt 3 000 kr, den som klarar hantera en lödkolv kan komma billigt undan med en flexitune 500-800 kr + frakt. Enkelt att återställa.

3. Spridarbyte, kostnad runt 4 000 kr. Återställs genom att åter byta till orginal.

4. Bränsletryckshöjning med hjälp av en bränsletrycksregulator (BTR), billigast och fungerar tillfredställande. Kostnad runt 1 000 kr. Enkelt att återställa.

Vilket sätt som "är bäst" för dig beror på vilken bil och vilken ekonomi du har. Det vanligaste i dag är BTR-konvertering (4) men Flextec (2) kan nog gå om inom ett par år. Nedan följer mer information och instruktioner om de olika sätten:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Chiptrimmning, bästa resultatet men kostar runt 10.000 kr.

Om man bygger styrboxen

själv kan man komma undan billigare (ca 4 000 kr) men det krävs mycket teknisk kunskap och många timmars arbete för att ställa in bränslemängden för alla varvtal och temperaturer. Fördelen är att man får total kontroll på bilens bränsleförbrukning mm.

Har man råd kan man lämna bilen till trimmningsfirma, se länklista för förslag.

2. Signalmodifiering med t.ex. Flextek, kostnad runt 3 000 kr, den som klarar hantera en lödkolv kan komma billigt undan med en flexitune 500-800 kr + frakt.

En signalmodifierare kopplas mellan styrboxen och spridarna så att spridarsignalen förlängs och bränslemängden därmed ökar. Ingreppet är enkelt (endast kontakter som ska skiftas), den är riskfri, det går lätt att återställa till bensindrift (stänga av modifieringen med en knapp) och en inbyggd kallstartslösning finns (ger mer än 40% längre öppningstid på spridarna, fungerar dock inte vid riktigt kall temperatur). Utförligare beskrivning finns på Etanol-i-tankens hemsida samt på flexitune.se

3. Byte av insprutningsmunstycken, kostnad runt 4 000 kr.

Fördelen är att du kan behålla bilen orginaltryck men det är krångligt att återställa (byta tillbaks till orginalspridare).

Hör efter med din märkesverkstad vad dina insprutningsmunstycken flödar i dag och köp sedan (om det finns) munstycken som flödar 39% +-5% mer. Du kan också kombinera detta med BTR om du inte får tag på insprutningsmunstycken som flödar tillräckligt mycket. Om du använt en BTR, kontrollera efter konverteringen att bilen har lambda ett, läs här hur (om du endast bytt munstycken räcker det att kontrolera lamda på tomgång och vid 2000 varv).

4. Höjning av bränsletrycket med hjälp av en bränsletrycksregulator (BTR), biligast och fungerar tillfredställande-bra med s.k. kallstartsmotstånd. Kostnad knappt 1 000 kr

Du behöver: Kostnad Inköpsställe
En bränsletrycksregulator. 690 kr + frakt Se länksamling för detaljister
Ev. ett instrument om du vill se trycket, detta kräver en BTR med instrumenutgång. (295 kr) OBS: Om din nuvarande BTR har två utgångar kräver instrumentet en extra T-koppling.
30-50 cm bränsleslang 8 mm ca 20 kr Närmaste bensinmack
2 st. slangklämmor och 2 plåtskruvar en tia Järnaffär, verkstad eller bensinmack
Ev. en engångsslang till att tömma bensinen 4 kr per meter Järnaffär e.d.
Tomdunk för den gamla bensinen eller en kompis bensinbil så du kan tömma direkt ner i tanken.
Några liter E85 så att du tar dig till macken.    
Total kostnad runt 900 kr exklusive instrumentet. Arbetet tar normalt ett par timmar.
 

Ställbar bränsletrycksregulator:

Regulatorn monterad:

malpassin instruktioner placering av malpassin

Hitta returslangen

Det första du bör göra är att lokalisera bränsleslangarna, de går från insprutningen ner till hårda plast- eller metalledningar som går ner under chassiet och bak till tanken. Flödesriktningen är utmärkt med pilar på slangarna.

Tre sätt att tömma tanken på bensin:

Köra motorn tom (opraktiskt eller omiljövänligt), slanga (ohälsosamt) eller låta bränslepumpen göra jobbet (rekomenderas). Det sista är mest praktiskt. Montera loss returslangen vid insprutningen och fäst en slang som räcker ner i en tillräckligt stor reservdunk/jeepdunk (eller led ner bensinen i en annan bil). Starta bilen och se till att inget läcker, låt gå tills tanken är tömd (någon minut för 10 liter). I sälsynta fall kan det komma bränsle även från bensintankssidan, plugga därför denna för säkerhets skull.

Montering av regulatorn

Vilken ände av returslangen du lossar och sätter på regulatorn beror på var regulatorn ska sitta, välj själv vad som passar bäst. Om det inte finns färdiga hål som passar får du borra hål för att fästa regulatorn i chassiet. Skruvar till det medföljer ej regulatorn.

Från insugningsröret går en tunn vakuumslang till insprutningsenheten (finns ej på alla motorer, finns den inte behövs den inte). Slit loss denna slang från insprutningsenheten och plugga den (träplugg ed, för att ej få in skräp). Sätt sedan dit din nya vakuumslang och fäst andra änden i regulatorn (inga slangklämmor behövs). Om du någon gång blir tvungen att tanka bensin och vill slippa byta tillbaks denna slang kan du i stället sätta in en T-korsning så att originalregulatorn också får del av undertrycket.

Justering av trycket (själva konverteringen)

Se till att alla slangklämmor är åtdragna (men dra dem inte för hårt så att skruvarna går av). Starta nu bilen, kolla att inget läcker. Om motorn är varm kommer bilen förmodligen att gå på tomgång (om än ryckigt). Är bilen kall måste du dra åt justerskruven på regulatorn tills bilen startar (ta ett varv i taget). När bilen väl går på tomgång vrider du åt justerskruven (medsols) tills motorn går jämt igen. Om du tycker att motorn låter bra över ett större spann så stanna i övre delen av det spannet.När trycket ökas belastas bränslepumpen hårdare, om det uppstår en hög gnisslande ton så montera en extra bränslepump innan du fortsätter (Volvo har visat sig bra, kostar några hundra på skroten).

Finjustering av avgaserna med hjälp av lambdasonden:

För att klara besiktningen räcker det att kontrollera att lambda är lika med ett vid tomgång och vid 2000 varv per minut. Dock är det för den sakens skull inte säkert att lambda är ett även vid acceleration med belastning. För att få exakt rätt lambda vid alla tillfällen gör så här:

Leta reda på lambdasonden som sitter på avgasröret någonstans mellan grenröret och katalysatorn.

Följ sladden från sonden till första bästa kontakt, montera bort kontakten och koppla en sladd till plusspolen på lambdasondssidan av kontakten (svart sladd = plus). Dra in sladden i förarhytten och koppla den till en voltmeter. Koppla voltmeterns minuspol till jord var som helst i bilen (kaross/cigarettuttag).

Starta motorn och skruva försiktigt (ett halvt varv åt gången) upp trycket tills voltmetern visar någonstans mellan 0,5 och 0,9 volt (det kan hända att du måste börja skruva för att få igång motorn, ta då ett varv i taget). Om du får värden högre än 1 V så måste du koppla om jorden till lambdasondens jord, den kan skilja sig från bilens jord.

Testa nu att accelerera bilen häftigt (t.ex. treans växel 30 km/h och tryck gasen i botten, ha voltmetern väl synlig från förarplatsen eller helst en assistent med i bilen) och kolla att voltmetern fortfarande visar runt 0,6 V. Om den visar noll vid acceleration så skruva åt skruven ett halvt varv i taget tills du får 0,6 V även vid acceleration.

Koppla nu i kontakten och voltmetern samtidigt och testkör bilen. Nu ska voltmetern pendla snabbt mellan 0,2 och 0,9 V under alla förhållanden, från tomgång till kraftig acceleration.

Nu vet du att styrboxen klarar att kompensera bensinmappen för det nya bränslet och avgasutsläppen är minimerade!

Om du åter vill tanka bensin

Om det krisar sig någon gång och du måste tanka bensin lossar du bara på justerskruven och (om du inte använt ett T-rör) byter tryckslang. Om du någon gång blandar bränslena kan du justera regulatorn efter det (gör dock en återkoll av lambdan).


Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional