OM FÖRENINGEN ETANOL.NU

Föreningens ändamål och uppgifter (från stadgarna):

Föreningens uppgift är att verka för att fossila drivmedel ersätts med etanol.
Detta kan ske genom att föreningen:
• sprider information om etanol som bränsle, detta gäller hela kedjan från
produktion till förbrukning och gällande både miljö och ekonomi.
• påverkar lagar och regelverk så att det blir enklare att som privatperson
konvertera sin bil.
• verkar för att kunskapen om etanol som bränsle och konvertering av bensinmotorer
till etanoldrift ökas och sprids.

Främsta skälet till detta ges av uttdrag ur protokoll från föreningsmöte 2005:

Föreningen skall verka för etanoldrift på grund av miljöfrågor i allmänhet och
växthuseffekten i synnerhet. Etanol är ett bränsle som är tillgängligt nu och kan
användas i befintliga bilar.


Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional