Det är svårt att förstå varför avvecklingen av fossila drivmedel går så långsamt, argumenten för biobränslen som etanol är ju så många. Här ett litet urval:

Växthuseffekten

Globalt har medeltemperaturen ökat med 0,8ºC och havsytan stigit med 10–20 cm det senaste seklet. Om inget görs för att minska utsläppen av koldioxid kan det enligt FN:s klimatpanel IPCC bli 1,4-5,8 °C varmare de närmaste hundra åren. En sådan till synes liten temperaturförändring får en rad negativa konsekvenser. Läs mer på SNF:s hemsida. Etanol är ett biobränsle det innebär att nettotillförseln av koldioxid till atmosfären är litet. Om man börjar köra skogsmaskiner och traktorer på etanol kan nettotillförseln bli noll, alltså hållbart för all framtid.

Övriga avgaser

Även utsläpp av andra avgaser minskar vid etanoldrift. Läs mer under "frågor och svar".

Många nya arbetstillfällen i Sverige

Etanol går att framställa från pappersindustriavfall, skog- och jordbruk och fler framställningssätt är under utveckling. Sveriges skogar växer i dag snabbare än vad vi hinner skörda, och 10% av den odlingsbara marken ligger i träda för att förhindra en alltför stor överproduktion av säd. En inhemsk etanolproduktion skulle tillvarata dessa oanvända resurser och ge många nya arbetstillfällen i Sverige.

Naturvårdsverkets miljöexpert ger etanol grönt ljus

Etanolbilarna boomar. Det är en bra signal från Sverige till omvärlden, säger Naturvårdsverkets expert Mats Björsell i Svenska Dagbladet den 11 februari 2006.
Mats Björsell vill avföra en del myter från dagordningen, som att Brasiliens högeffektiva sockerrörsodlingar (som är råvara till etanolen) skulle utgöra ett hot mot regnskogen i Amazonas.
– Sockerrör är en otroligt bra gröda för att binda solenergi*), det blir ju dessutom socker direkt medan cellulosan i svensk produktion måste brytas ner till socker innan den kan jäsas till etanol, säger Mats Björsell.
De långa transporterna anser Mats Björsell inte heller är något betydande problem. Stora tankers är väldigt effektiva och ger låga transportkostnader med små miljörisker (se nedan)
– Dessutom gillar jag etanol ur ett globalt rättviseperspektiv. Många av Afrikas länder har goda förutsättningar för sockerrörsodling, tekniken är enkel och billig, och kanske kan världens etanolbehov lyfta delar av Afrika ur fattigdomen.

*)En hektar sockerrör ger ca 6000-8000 liter etanol samt 5000-6000 kWh elektricitet per år.
Läs mer om Brasiliens etanolproduktion: Biofuels in Brazil, The Ethanol Experience
Samt en Holländsk universitetsrapport om social och miljömässig hållbarhet av sockerrörsetanolproduktionen i Brasilien:
Sustainability of Brazilian bio-ethanol Kvinnor på landsbygden i Zambia.

Etanolproduktion driver inte på svält i tredje världen

F.n. produceras bioränslen på endast 1% av världens tillgängliga lantbruksareal, så att påstå att biobränslen för närvarande konkurerar med matproduktion är – minst sagt – en grov överdrift. I kvällstidningar kan man ibland läsa vinklade artiklar att etanolproduktion skulle orsaka svält i fattiga länder i tredje världen.
Detta är en missuppfattning, tvärtom så innebär etanolproduktionen en möjlighet för många fattiga (Afrikanska) länder att ta sig ur fattigdom, slår Biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser fast i en rapport vid namn ”Med utveckling i tanken”.

Inga fler oljekriser eller oljekrig

Många konflikter och krig vi haft i världen den senaste tiden är till följd av kontrollbehovet över tillgången till billig energi i form av olja. Allt eftersom tillgången till olja minskar och oljepriset stiger kommer risken för konflikterna om kvarvarande olja att öka. Om vi får fler möjliga energikällor och producenter, väl utspridda i världen kommer nuvarnade situation med spänningar i och kring de få länder som har olja kvar att pumpa upp, att upphöra. Med möjlighet till energiproduktion i alla de länder som har gott om solinstråliing som kan omvandlas till biobränslen av olika slag skulle vi få en fredligare värld.

Slut på oljebälten och oljekatastrofer

Ett haveri med en etanoltanker har en marginell påverkan på havsmiljön (etanol är inte giftig pga att det snabbt löser sig i vatten) medan ett haveri med en oljetanker vanligtvis innebär en miljökatastrof.
Det är vansinne att frakta en så farlig produkt som olja över så stora avstånd. Det går aldrig lång tid mellan rapporterna om skadade eller sjunkna oljefartyg med ödelagda stränder och stort lidande som följd. Vi lyckas heller inte få stopp på de dagliga utsläppen från fartyg som tvättar tankarna till havs. Oljeutvinningen till havs eller på land skadar också allvarligt miljön kring den plats där utvinningen har pågått.

Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional