Blandtankning och koldioxidutsläpp

Etanol i en orörd bensinbil?
Om du (ännu) inte har konverterat din bil och inte skaffat en "riktig" etanolbil men ändå vill minska din bils fossila koldioxidutsläpp går det utmärkt att blanda E85 med bensin i vanliga bilar. Gamla bilar med förgasare klarar kanske 20% E85 som mest medan bilar med katalysator oftast klarar 50%. Har du tur kan den klara ännu mer, men börja med t ex 20% E85 och ser hur det går och öka sedan nästa gång du tankar.
Skulle lamdalampan tändas eller bilen kännas "slö" vid acceleration så har du nått gränsen för vad motorn klarar av och då ska du öka bensinandelen för att vara på den säkra sidan eller konvertera bilen. Det blir då inga problem med de övriga avgasutsläppen eller kontrollbesiktningen. Trots att tillverkarna avråder har Vägverket testat några nyare bensinbilar med 50% E85 och konstaterat bra avgasvärden och inga skador på katalysator m.m.
Här kan du själv räkna ut hur mycket koldioxid1) bilen släpper ut vid olika blandningar av bensin och etanol samt hur mkt energi2) en bil förbrukar per mil vid olika literförbrukningar.
Mängd bensin 95 i tanken liter E05 E10

Mängd E85 i tanken liter E75/vinterkvalité

Förbrukning med detta bränsle: liter/mil


1)Alla koldioxidsiffror avser andelen fossil koldioxid som ökar växthuseffekten. Koldioxidutsläppen av de olika bränslen är baserade på uppgifter från Naturvårdsverkets rapport "Index över nya bilars klimatpåverkan". I denna rapport skrivs att etanol antas ge 88% lägre utsläpp av växthusgaser än bensin, sett ur ett livscykelperspektiv för etanol och bensin. Biogas ska minska koldioxidutsläppen med 81%, medan naturgasen minskar koldioxidutsläppen med 26%. Uppgiften att fordonsgas i 2006 bestod av 45% (fossilt) naturgas och 55% biogas återfinns också i rapporten. Klimatpåverkan på grund av metangasutsläpp är dock inte inräknade i rapporten/denna beräkning och dessa kan öka gasbilens klimatpåverkan. För beräkningen av koldioxidutsläpp tar beräkningen med i beaktande att 95 oktanig bensin låginblandas med 5% etanol och diesel låginblandas med 2% RME.

2) Etanolbränslens energiinnehåll baserad på OKQ8s datablad. Natur och Biogasens energiinnehåll baseras på uppgifter från Miljöfordon. Bensin och dieselns energiinnehåll är baserade på SPI's uppgifter och tar hänsyn till låginblandningen av etanol och RME i dessa bränslen. RME's energiinnehåll baseras på OKQ8s datablad.

3) Enligt uppgifter från biltillverkare och Sveriges officiella redovisning till EU 181 gram/km men om man som i naturvårdsverkets rapport tar hänsyn till etanol- och gasbilarnas klimatnytta – som uppskattas vara 43 respektive 40 procents reduktion av koldioxidutsläpp - och även tar hänsyn till låginblandning av etanol i bensin och RME i viss diesel kommer naturvårdsverket fram till 163 g/km.

Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional