Energiförbrukning och koldioxidutsläpp

Etanol eller Diesel?

Man kan ofta läsa att en bensin- eller dieselbilar drar mindre bränsle än etanolbilar. Ännu mera förvirrande blir det när mindre bensin- eller dieselbilar ibland kvalar in som miljöbil pga låg förbrukning.

I artiklar som t ex "Miljömatch à la Citroën mellan etanol och diesel". Tidningen jämför ekonomi i stället för miljönytta, vilket sällan är samma sak.

Anledningen är att diesel innehåller ca 1,6 ggr så mkt energi, är lågt beskattat och därfär länge har varit det billigaste bränslet per kWh, men det gör det inte till det miljövänligaste alternativ. Men en etanolbil som drar nästan dubbelt så mycket som en dieselbil, kan den verkligen vara miljövänligare?

Visst är den det, om man använder artikelns förbrukningssiffror för att räkna CO2 utsläpp så får man:
C4 diesel: 0,45 l diesel/mil:
134 g koldioxid per km
C4 Bioflex: 0,91 l E85/mil:
endast 53 g fossilt koldioxid per km!

Här kan du själv räkna ut hur mycket koldioxid bilen släpper ut per km vid olika bränslen1) och bränsleförbrukningar samt se hur samt hur mycket energi2) en bil förbrukar per mil.

Bilens bränsle:
Förbrukning med detta bränsle: liter/mil (gas: Nm3/mil)
Körsträcka mil, person(er) i bilen
(endast om du också vill veta energiförbrukningen och koldioxidutsläppen för t ex en resa, per år, osv. Det kan t ex jämföras med SJs kalkylator som visar utsläppen med olika resealternativ och distans men den kan endast räkna på en bensin- eller dieselbil)1) Alla koldioxidsiffror avser andelen fossil koldioxid som ökar växthuseffekten. Koldioxidutsläppen av de olika bränslen är baserade på uppgifter från Naturvårdsverkets rapport "Index över nya bilars klimatpåverkan" 2008. I denna rapport skrivs: "Etanol i E85 antas ge ett utsläpp på 0,2 kg koldioxid per liter bränsle, ren bensin 2,77 kg per liter bränsle och bensin låginblandad med etanol 2,65 kg per liter bränsle, sett ur ett livscykelperspektiv för etanol och bensin.
Den biogas som finns i fordonsgas antas ge ett utsläpp på 0,39 kg fossilt CO2 per kubikmeter bränsle, medan naturgasen beräknas ge 2,12 kg per kubikmeter. Uppgiften att fordonsgas i 2008 bestod av 42% (fossilt) naturgas och 58% biogas återfinns också i rapporten. Klimatpåverkan på grund av metangasutsläpp är dock inte inräknade i rapporten/denna beräkning och dessa kan öka gasbilens klimatpåverkan. För beräkningen av koldioxidutsläpp tar beräkningen med i beaktande att 95 oktanig bensin låginblandas med 5% etanol och diesel låginblandas med 2% RME.
Koldioxidutsläpp från ren diesel är 3,03 kg/liter i ett livscykelperspektiv, medan utsläppen från diesel med låginblandning av RME, i den mängd som inblandades 2008 (3,2 procent), antas vara 2,98 kg/liter. Antagandet baseras på att RME reducerar klimatpåverkan med cirka 50 procent.
Koldioxidutsläppet från ren bensin är 2,77 kg/liter i ett livscykelperspektiv, medan utsläppen från E5 (bensin med 5 procents inblandning av etanol) antas vara 2,65 kg/liter. Antagandet baseras på att 20 procent av den etanol som används för låginblandning är vetebaserad etanol från Norrköping29, 25 procent är europeisk etanol och att 55 procent är brasiliansk sockerrörsetanol

2) Etanolbränslens energiinnehåll baserad på OKQ8s datablad. Natur och Biogasens energiinnehåll baseras på uppgifter från Miljöfordon. Bensin och dieselns energiinnehåll är baserade på SPI's uppgifter och tar hänsyn till låginblandningen av etanol och RME i dessa bränslen. RME's energiinnehåll baseras på OKQ8s datablad.


Kontaktsida
Vi har ca 1200 registrerade medlemmar
och ca 1700 unika besökare per dag
Valid HTML 4.01 Transitional